【AlipayHK「勁賞掃」十一月再度加推😎買滿$10即減$3 】

大家樂又要勁賞送你優惠喇🤩由即日起至11月30日,只要嚟大家樂買嘢食用AlipayHK App,簡單掃一掃「勁賞掃」活動QR Code,即送你港幣$3「勁賞掃」電子禮券一張⚡️,並於惠顧滿$10或以上時自動使用🥳即日起申請成為新用戶仲尊享迎新獎賞港幣$30!每日可供換領嘅禮券數量有限,送完即止。仲唔即刻嚟大家樂食好嘢享優惠 ⁉️