APP預訂外賣2人餐$78 有飯有蛋有汽水~

吉仔外賣有質素兼穩陣!

仲可以唔駛排隊落單,用YOSHI CLUB APP點餐,選購「激安之選2人前」套餐,5款丼飯任揀!仲送溫泉玉子同汽水,超抵、超快、超方便~ 

記得揀定附近餐廳,輕鬆方便到店即攞。

立即落單: https://yoshinoyahk.page.link/B4tU

經香港支付寶都可以落單: https://bit.ly/35bLhuT