📢OK Stamp IT會員由即日起至1月6日期間,憑券購買以下產品,即可享會員價優惠

.

◾️維他鈣思寶375毫升紙包裝(各款) $4.5/盒

每日兩盒✌️,補充每日鈣量所需💪。而且啱晒有乳糖不耐症嘅人飲👍👍

.

◾️雀巢ACTI-V乳酪飲品200ML/乳酪杯130克 (各款)$16/2件

每日一支/杯幫到Keep住你嘅腸道健康,飲完成個人都健康啲💪