7-Eleven: 維記/雀巢雪糕 $60/10件 至2月27日

【#著數之選】#3天限定 即刻睇吓呢個星期7仔有咩著數優惠*啦📣

1️⃣【$60/10件】維記甜筒/ 雪米糍(各款)/ 雀巢MEGA/ 雪糕杯(各款)/ 鷹嘜奶條(各款)

2️⃣【$32/2件】威斯比蕃茄醬風味薯片100克

3️⃣【$11/支】可口可樂888毫升膠樽裝(各款)

*優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售/送/換完即止。價格於香港店舖以港幣為單位,而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。