7-Eleven: 雀巢甜筒$55/8支 至5月31日

【#著數之選】#5天限定 即刻睇吓呢個星期7仔有咩著數優惠*啦📣

1️⃣【$55/8支】雀巢甜筒(各款)

2️⃣【$30/4杯】十字牌純乳酪90-120克(各款)

3️⃣【$32/2件】威斯比蕃茄醬風味薯片100克

4️⃣【$7.5/支】利賓納黑加侖子果汁原味 / 少甜450毫升 / 三得利C.C.檸檬500毫升膠樽裝