7-Eleven: 雀巢甜筒$55 / 8件 至6月28日

雀巢Drumstick推出新口味—— #蜜瓜味彩色甜筒🍈 ,以粉紅💗、黃💛、藍💙三色形成嘅脆筒,配搭頂層彩色糖碎🍭及滋味朱古力醬🍫 仲請埋 MC 張天賦 陪你盡享夏日,Let’s DRUMSTICK® Together!🍦

由6月24日起至6月28日,嚟7仔可以以$55就買到8件雀巢甜筒(各款)*,平均每件$6.9咋😝 

*雪糕優惠只適用於香港店舖。貨品數量有限,售/送完即止。優惠受條款及細則約束,詳情請參閱店內宣傳品。