OK便利店: 滿$50送甜筒 至1月18日

🥰【新年甜蜜蜜優惠】🍦🍰💕

小編有好嘢同大家分享!!🎊

🥳📣【買任何雪糕或冰凍甜點滿$50,即送雀巢甜筒(各款)1件!!】

嚟緊新年同屋企人相聚,就可以齊齊開心食🍰甜品/🍦雪糕啦~

快D去入貨啦~😃手快有手慢無呀!