OK便利店: 買飯盒咖啡 至3月22日

☕️咖啡香滑又提神,飯後補一補,立即精神奕奕🤩。依家買任何【#一叮飯盒】1盒,即送🎁【雀巢絲滑朱古力咖啡268毫升】1樽 。咁著數,馬上買個做lunch喇!

- 數量有限,送完即止。

- 推廣日期: 2023年3月20日早上7時至22日