7-Eleven: 至抵著數驚喜

天氣開始轉涼🍂🍂,最啱留喺屋企🏡打機、煲劇、睇戲,咁當然唔少得有零食陪住你啦!😛😛

🎊由即日起嚟7仔購買任何卡樂B產品滿$40,即送卡樂B蝦條BBQ味40克一包!7仔仲有齊卡樂B薯片,蝦條,粟一燒等等,任你選擇,立即7仔掃貨啦!

*優惠有效期由2023年11月15日早上7時至11月28日 。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售 / 送 / 換完即止。以單一交易計算。價格於香港店舖以港幣為單位,而於澳門店舖則以澳門幣為單位。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。