MY親愛的譚仔粉絲,見到譚仔姐姐拎住個電話📱出場,就知譚仔姐姐又有著數推介啦!

拎住個電話無非就係叫大家Download做會員姐!而家Join譚仔MY線會即可享「惠顧三餸或以上米線即減$10」專屬優惠😍,記得呢個優惠只限於手機點餐,做完會員落埋單就可以歎返碗三餸米線🍜啦!

*優惠只適用於手機點餐的堂食及外賣自選米線,不適用於淨米線、過橋米線及推廣米線。適用於譚仔雲南米線接受手機點餐之分店及上午11時後。此電子優惠券只限使用一次,每張訂單只可使用一張。優惠受條款細則約束,詳情請參閱譚仔雲南米線手機應用程式。

立即下載👇

譚仔雲南⽶線手機APP「譚仔MY線會 」

https://shorturl.at/doVY9