【Bring your own Mug】♻為環保出一分力! 

大家去Pacific Coffee買咖啡時,記得帶自己嗰杯,與我們攜手走膠減廢的同時,更可獲減$5折扣* 🤩                                                  

*$5自攜杯折扣優惠即日起至4月30日,受條款及細則約束:https://bit.ly/3RAYIMP